Privacy Statement

Privacystatement Janco Doorn Renovatiewerk & Nieuwbouw 

1. Introductie

Dit is het privacystatement van Janco Doorn Renovatiewerk en Nieuwbouw
(hierna “JDRN” of “wij”). Dit statement beschrijft hoe wij omgaan met
persoonlijke gegevens van onze klanten, leveranciers en partners. In de loop
van de tijd kan dit statement gewijzigd worden. De meest recente versie is op
deze website gepubliceerd.

2. Contactgegevens

Janco Doorn Renovatiewerk & Nieuwbouw
Radiostraat 76 1223 BE  Hilversum
Telefoonnummer 06-52638138
Kamer van koophandel 32136907
website www.jancodoorn.nl
E-mail: janco@jancodoorn.nl.

De heer J. Doorn is de Data Privacy Officer (DPO). Hij kan worden bereikt via janco@jancodoorn.nl of telefonisch op bovengenoemd nummer.

3. Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens worden alle gegevens verstaan die een natuurlijk
persoon identificeren. Janco Doorn Renovatiewerk en Nieuwbouw verwerkt uw
persoonlijke gegevens omdat u van onze diensten gebruikt maakt en/of ons uw
persoonlijke gegevens heeft verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens:  voornaam,
achternaam, e-mailadres en telefoonnummer vast en/of mobiel.

4. Doel en uitgangspunten

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Voor het versturen van onze nieuwsbrief of publicaties.
  • Om u te bellen indien het voor de uitvoering van de door u aan ons verstrekte
    opdracht noodzakelijk is.
  • Om u te bellen indien dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

Het uitgangspunt is om uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken
voor het nakomen van een contractuele opdracht om onze belangen veilig te
stellen, tenzij er overwegende belangen, fundamentele rechten of fundamentele
vrijheden zijn van u als klant die zwaarder wegen.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het afronden
van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld (over het algemeen de duur van
de opdracht) en zo lang als nodig is om de belangen van Janco Doorn
Renovatiewerk en Nieuwbouw te behartigen (daar waar het gaat om het dragen van
aansprakelijkheid voor de door ons gemaakte berekeningen en verstrekte
adviezen) en de termijn die wij wettelijk verplicht zijn om aan te houden.

Als wij uw gegevens uitsluitend gebruiken op grond van een door u gestelde
vraag, dan bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor een periode van maximaal 8
weken, om het mogelijk te maken te reageren op vervolg vragen of een eventuele
klacht.

6. Delen van persoonlijke gegevens met derden

Janco Doorn Renovatiewerk & Nieuwbouw deelt geen gegevens met deren zonder
uw voorafgaande toestemming.

7. Cookiebeleid / e-Commerce technieken

Wij gebruiken cookies (kleine tekst bestanden die op uw PC/Laptop/Tablet
worden geplaatst) om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en uw persoonlijke
voorkeuren voor het gebruik van de website kunnen worden vastgelegd.
Bij het eerste gebruik van onze website wordt u gevraagd of u instemt met het
gebruik van cookies. Als u niet instemt worden er geen cookies opgeslagen en
worden uw voorkeuren voor het gebruik van onze website niet vastgelegd.

Meer informatie over cookies vindt u op de volgende website:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee.

Via uw browser kunt u opgeslagen cookies zelf verwijderen.

Wij gebruiken ongeacht of u consent heeft gegeven altijd Google Analytics.
Het biedt ons een beter inzicht in het gebruik van (onderdelen van) onze website wat ons in staat stelt de website nog beter op uw informatiebehoefte af te stemmen. De gegevens worden anoniem verzameld.

Wij maken alleen na uw consent, gebruik van Hotjar voor het maken van een zogenaamde heatmap. Dit geeft ons een gedetailleerd inzicht in welke delen van onze website voor u interessant zijn en welke niet of minder. Ook dit stelt ons in staat de website beter op uw informatiebehoefte af te stemmen. De gegevens worden anoniem verzameld.

Wij maken GEEN gebruik van advertising en of remarketing diensten (Google Adwords, Facebook Advertising) waarvoor uw consent nodig is.

8. Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de door ons bewaarde persoonlijke gegevens in te zien,
te laten wijzigen of te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht een eerder
gegeven toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om u te benaderen
in te trekken.

U kunt van dit recht gebruik maken door uw verzoek, voorzien van een
toelichting te e-mailen naar onze DPO.

Wij behouden ons het recht voor om te vragen u te legitimeren om te
voorkomen dat niet geautoriseerde personen uw gegevens kunnen ten onrechte
kunnen inzien, wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen 4 weken behandelen.

Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als uw persoonlijke
gegevens voor de afhandeling van een opdracht niet langer nodig zijn en dit
niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn waar wij ons aan moeten
houden.

9. Klachten

In het geval van een klacht met betrekking tot dit Privacy Statement of een
in uw optiek overtreding van de wet (GDPR)  kunt u zich wenden tot onze
DPO.

In aanvulling, heeft u het recht een klacht te richten aan de Toezichthouder.
Meer informatie vindt u op
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Security

Janco Doorn Renovatiewerk & Nieuwbouw  neemt uw gegevens serieus en
neemt alle noodzakelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen om
misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste ontsluiting en
ongewenste veranderingen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij doen
dat o.a. door het toepassen van een strikt beveiligingsbeleid, het
informeren/opleiden van onze medewerkers en door ons kantoor, onze gegevens en
de toegang tot onze computers en netwerk te beveiligen. Als u van mening bent
dat uw (persoonlijke) gegevens niet veilig zijn of als u bewijs heeft van een
overtreding, neem dan z.s.m. contact met ons op (tel.: 06-52638138 of via
email: janco@jancodoorn.nl).

Hilversum, maart 2020

Janco Doorn Renovatie en Nieuwbouw
Radiostraat 76
1223 BE HilversumTel: 06-52638138
janco@jancodoorn.nl